ปั๊มความร้อนอุณหภูมิสูงรุ่นใหม่ R290

Lightbulb in the grass symbol of sustainability

Hecoclima, หนึ่งในบริษัทที่สําคัญภายในเครือ Geoclima เป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ProSeries ให้กว้างไกลยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยด้วยสารทําความเย็น R290 ณ วันนี้ HPT ปั๊มความร้อนสูงแบบระบายความร้อนด้วยอากาศถูกออกแบบมาสําหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร – เข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวของเรา

อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุดถึง 70 องศา

การรับประกันในการผลิตน้ำร้อนสูงถึง +70 องศา ในสภาพแวดล้อมที่ลดลงถึง -3 องศา และแม้จะมีอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำถึง -15 องศา ก็สามารถผลิตน้ำร้อนได้สูงถึง +65 องศา สภาวะอุณหภูมิเหล่านี้ทําให้สามารถใช้ปั๊มความร้อน HPT ในการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งสําหรับการผลิตน้ําร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิต/ เชิงพาณิชย์ และสําหรับการเปลี่ยนหม้อน้ำในระบบที่ต้องเก็บรักษาหม้อน้ำแบบดั้งเดิม เครื่อง HPT ยังสามารถจัดการกับวงจรอุณหภูมิสูงที่จําเป็นสําหรับ legionella รวมทั้งการผลิตน้ำร้อนสําหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม

สำหรับ HPT ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้มีทั้งหมด 10 รุ่นด้วยกัน และทั้งหมดสามารถย้อนกลับได้  ด้วยความสามารถในการทําความเย็นตั้งแต่ 80 ถึง 310 กิโลวัตต์ (A35W7) และประสิทธิภาพในการทำความร้อนอยู่ที่ 70 ถึง 270 กิโลวัตต์ (A7W70) ปั๊มความร้อน HPT เป็นการแก้ปัญหาอเนกประสงค์สําหรับการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมกระบวนการและอุตสาหกรรมความสะดวกสบาย รวมถึงอาคารที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม โรงพยาบาล โรงแรม สระว่ายน้ำ ศูนย์สุขภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานเคมี และสิ่งทอ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินงานในภาคอาหาร และเครื่องดื่ม

ทางเลือกที่หลากหลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากจะใช้งานได้หลากหลายอย่างน่าทึ่งแล้ว ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Hecoclima อย่าง HPT ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะสารทำความเย็นที่ใช้คือโพรเพน สารทําความเย็นธรรมชาติที่มีศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (GWP) เท่ากับ 3 และศักยภาพการทําลายโอโซน (ODP) เท่ากับ 0 ปั๊มความร้อน HPT เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็น ProSeries ของ Hecoclima ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งหมดที่มี R290:

  • VHA CH – ชิลเลอร์
  • VHA 4T – หน่วยอเนกประสงค์ – 4 ท่อ
  • VHA HP – ปั๊มความร้อนแบบย้อมกลับได้
  • VHA HPT – ปั๊มความร้อนแบบย้อนกลับได้ที่อุณหภูมิสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HPT เป็นตัวแทนของปั๊มความร้อนอุณหภูมิสูง: การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความยั่งยืนเชิงนิเวศและความหลากหลายสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมกระบวนการ และอุตสาหกรรมความสะดวกสบาย