Circlemiser

ประสิทธิภาพรอบด้าน

การออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ

จากเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของ Turbomiser มาเป็น Circlemiserซึ่งเป็นชุดชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด

Circlemiser รุ่นใหม่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้และระดับประสิทธิภาพสูงโดยเพิ่ม EER สูงถึง + 15% ปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Turbomiser จากเดิมที่สูงมากให้สูงขึ้นอีก

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี Circlemiser ของการออกแบบและพัฒนาคอนเดนเซอร์ทรงกระบอกพิเศษ และการติดตั้งเครื่องระเหยชนิดเปียกแบบเรียงซ้อน (cascade flooded evaporators)

*EER ตามมาตรฐาน ANSI/AHRI STANDARD 551/591 (SI) and ANSI/AHRI STANDARD 550/590 (I-P).

คอนเดนเซอร์ทรงกระบอก

Circlemiser รุ่นใหม่มีลักษณะการใช้คอนเดนเซอร์แบบไมโครแชนเนลที่มีพื้นผิวการแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับคอนเดนเซอร์แบบเดิมซึ่งเป็นผลมาจากรูปทรงกระบอกพิเศษของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

แผนกพัฒนาการวิจัย Geoclima ได้ออกแบบรูปทรงกระบอกที่พิเศษและไม่เหมือนใคร การออกแบบที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิการควบแน่นและ อุณภูมิในพื้นที่เครื่องทำความเย็นลง การใช้ขดลวดคอนเดนเซอร์ Geoclima และการออกแบบเครื่องระเหยแบบใหม่ทำให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็นได้โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ในการวางของเครื่องทำความเย็น

เครื่องระเหยชนิดเปียกแบบเรียงซ้อน

เครื่องทำความเย็น Circlemiser ติดตั้งเครื่องระเหยชนิดเปียกแบบหลั่น (cascade flooded evaporators) นำไปสู่การลดอุณหภูมิที่แตกต่าง ระหว่างอุณหภูมิการระเหยและอุณหภูมิทางออกของของเหลว

การจัดเรียงแบบเรียงซ้อนของเครื่องระเหยจะเพิ่มอุณหภูมิการระเหยและในเวลาเดียวกันจะช่วยลดการใช้พลังงาน การใช้เครื่องระเหยของ Geoclima ประเภทนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในทุกช่วงของเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ใช้เทคโนโลยี Turbomiser

+15% ของประสิทธิภาพในการทำความเย็น

เมื่อเปรียบเทียบระบบทำความเย็น Circlemiser กับการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิมที่ใช้เทคโนโลยี Turbomiser ที่เงื่อนไข AHRI/EUROVENT เดียวกันและขนาดเดียวกัน (ด้วยจำนวนคอมเพรสเซอร์เดียวกัน คอมเพรสเซอร์รุ่นเดียวกัน ความจุเท่ากัน) Circlemiser บันทึกการเพิ่มขึ้นของ EER ได้ถึง + 9.5% (กับคอมเพรสเซอร์ 1 เครื่อง) และสูงถึง + 15% (กับคอมเพรสเซอร์หลายเครื่อง) โดยมีค่าสูงสุดที่ทำได้คือ EER 4.35 (กิโลวัตต์/กิโลวัตต์) และ 14.84 (Btu/Wh)

จากการเปรียบเทียบ Circlemiser กับ Turbomiser กับระบบระเหย ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 50% ประสิทธิภาพที่ Circlemiser ทำได้นั้นเทียบเท่ากับประสิทธิภาพที่ทำได้ด้วยระบบระเหยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่มาจากการใช้น้ำสำหรับระบบระเหย ดังนั้น Circlemiser จึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับตัวอะเดียแบติกในกรณีที่การกำหนดค่าอะเดียแบติกไม่สามารถใช้ได้ Circlemiser รุ่นใหม่นี้มีพร้อมสำหรับ Turbomiser units ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งด้วย R134a และด้วยสารทำความเย็น HFO-1234ze

Copyright © Geoclima S.r.l. Unipersonale | P.IVA IT00499560316