Mars Petcare, ประเทศไทย

ภูมิหลัง

Mars Petcare เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีผลงานเกือบ 50 แบรนด์ และเป็นบริษัทที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมาเป็นเวลา 85 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของโรงงานผลิตบริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพ เราได้รับมอบหมายให้ออกแบบระบบ HVAC ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ความท้าทาย

ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อทีมงาน Geoclima Asia ซึ่งสามารถเอาชนะได้อย่างยอดเยี่ยม : โดยเครื่องใหม่ควรมีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด และมุ่งให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขนาดของเครื่องทำความเย็นควรจะมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โครงการ

สำหรับโปรเจคนี้ เราได้พัฒนาเครื่องทำความเย็น Circlemiser ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ 670 กิโลวัตต์ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงไร้น้ำมันและคอนเดนเซอร์ทรงกระบอก

ด้วยการกำหนดค่าประเภทนี้ เราจึงสามารถรับประกันประสิทธิภาพในระดับสูง (EER 3.93 W/W) และใช้พื้นที่น้อยกว่าเครื่องทำความเย็นมาตรฐานที่มีความจุเท่ากัน

นอกจากนี้ ตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบให้ใช้ HFO-1234ze ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกด้วยระดับ GWP <1 (จากการศึกษาของ IPCC ในปี 2015) และจัดอยู่ในประเภท A2L ตาม ASHRAE 34

ถือเป็นการติดตั้งระบบทำความเย็นด้วยอากาศด้วยสารทำความเย็น HFO ครั้งแรกในประเทศไทย