สยาม พุงซาน เมทัล

ประวัติ

สยาม พุงซาน เมทัล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2543 เป็นโรงงานรีดทองแดงและทองแดงผสมแห่งเดียวในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ทองแดง ทองแดงผสมชนิดแผ่นเรียบ เหรียญที่ระลึก และวัสดุสำหรับยุทโธปกรณ์

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตเหรียญที่ระลึกรายหลักของรัฐบาลไทย โรงงานแห่งนี้ผลิตทองแดงและโลหะผสมทองแดงแบบครบวงจรตั้งแต่การหลอม การหล่อ ไปจนถึงการตัด จึงทำให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการจัดหาแหล่งทดแทนของทองแดงและโลหะผสมทองแดงสำหรับอุตสาหกรรมที่สำคัญ

วัตถุประสงค์

ทีมงานของจีโอคลีมาได้รับมอบหมายให้จัดหาเครื่องทำความเย็นเพื่อให้ความเย็นสบายแก่สำนักงานของสยามพุงซาน เมทัล ในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของกระทรวงพลังงานของประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ระบบ HVAC และเครื่องทำความเย็นจะต้องมีประสิทธิภาพในระดับที่ต้องการ

โครงการ

จีโอคลีมาติดตั้งเครื่องทำความเย็นชนิด Turbomiser ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาด  230 กิโลวัตต์ (66 RT) จำนวน 2 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องทำงานร่วมกับปั๊มน้ำจำนวน 3 ตัว (เครื่องชิลเลอร์แต่ละเครื่องมีปั๊มน้ำ 1 ตัว และใช้ปั๊มน้ำหลักอีก 1 ตัว สำหรับส่วนของน้ำประปา)

จีโอคลีมาออกแบบและติดตั้งตัวควบคุมซีเควนซ์ (sequence controller) เพื่อควบคุมการทำงานในส่วนของ

ชิลเลอร์และปั๊ม โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้ง BMS หรืออุปกรณ์ควบคุมทั่วไปอื่น ๆ ในภายหลัง และยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ HVAC หลักทั้งหมดผ่านซีเควนเซอร์ของจีโอคลีมาได้

ผล

การติดตั้งผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงพลังงานของประเทศไทยไปได้ด้วยดี และลูกค้ายังสามารถใช้ตัวควบคุม

ซีเควนซ์ ได้อย่างง่ายดายขณะที่มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นจากระยะไกลด้วยเครื่องมือตรวจสอบออนไลน์ของเรา