ประเทศไทย – ผู้ผลิตกระสอบรายใหญ่

พื้นหลัง

บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเน่อร์แบ้ก จำกัด เป็นผู้ผลิตกระสอบรายใหญ่ (FIBC) โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 40 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงได้นำเสนอ เครื่องชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบ Turbomiser และแทนที่ระบบท่อแบบเก่าเพื่อปรับให้เข้ากับกำลังการทำความเย็น

โครงการ

โครงการประกอบด้วยการอัพเกรดกระบวนการระบบทำความเย็นทั้งหมดของโรงงาน เปลี่ยนเครื่องทำความเย็นและระบบระบายอากาศแบบเก่า

ก่อนหน้านี้โรงงานใช้ระบบทำความเย็นแบบแยกส่วนที่มีความสามารถในการทำความเย็นประมาณ 1100 kW (323 RT)

โครงการนี้ เราได้ติดตั้ง Turbomiser แบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นทั้งหมด 1406 kW (400RT)ด้านนอกอาคาร พร้อมทั้งคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยง 4 ตัว, วงจรทำความเย็น 2 วงจร และพัดลมตามแนวแกนตามแนว

ผลการใช้งาน

หลังการติดตั้งเครื่อง Turbomiser ตัวใหม่ ทางผู้ใช้งานได้มีการรายงานถึงการลดลงของการใช้พลังงานประมาณ 25,000 เหรียญต่อปี (838,160 บาท / 22,300 ยูโร)