ความสามารถในการทำความเย็น: จนถึง 170 kW (48 RT)

VHA CM

เครื่องชิลเลอร์โมดูลาร์ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ มีคอมเพรสเซอร์แบบสโครว์ พัดลมแนวแกน และคอนเดนเซอร์ทรงกระบอก สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

โครงสร้างแบบโมดูลาร์สามารถกำหนดให้มีโมดูลได้ถึง 8

ยูนิต โดยใช้ตัวควบคุมกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ VHA CM สามารถใช้ได้กับสารทำความเย็นหลายประเภท ได้แก่ R410A R452B R290 และ HFO1234ze

เครื่อง VHA CM ประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างสกรูโลหะที่ใช้รองรับตัวเอง ทาด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ โดยกรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งนอกอาคาร

ชิลเลอร์ทำความเย็นด้วยอากาศแบบสโครว์นี้ประกอบขึ้นจากโครงสร้างที่ค้ำจุนตัวเองอย่างแข็งแรงและเชื่อมรอยต่อด้วยสกรูแล้วเคลือบด้วย สีอีพ็อกซี่ที่เป็นสารเคลือบกันสนิม สำหรับการติดตั้งนอกอาคาร ทุกเครื่องจะมีสายเชื่อมต่อและพร้อมเชื่อมต่อกับโรงงานของผู้ใช้ได้เลย ก่อนที่จะส่งมอบนั้นเครื่องจักรทุกชิ้นจะผ่านการทดสอบสมรรถนะการทำงาน โดยมีการทดสอบแทรกแซงในส่วนของระบบความปลอดภัย และองค์ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ติดตั้ง แต่ละเครื่องจะมีพัดลมความเร็วต่ำ และมีชุด compressor sound insulation เพื่อลดเสียงรบกวน (Low Noise) และลดเสียงลงอย่างมาก (LLN) สำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องจำกัดเสียงให้ได้มากที่สุด